Solvent Susuzlaştırma Sistemi (Moleküler Elek)

  • Home
  • Projects
  • Solvent Susuzlaştırma Sistemi (Moleküler Elek)

Solvent Susuzlaştırma Sistemi (Moleküler Elek)

Gazları veya sıvıları kurutmak veya emmek için kullanılan sistemlerdir. Genellikle zeolit denilen gözenekli malzemelerden yapılır ve maddeleri moleküler seviyede ayrıştırmak için kullanılır.

Solvent Susuzlaştırma Sistemi (Moleküler Elek)

Gazları veya sıvıları kurutmak veya emmek için kullanılan sistemlerdir. Genellikle zeolit denilen gözenekli malzemelerden yapılır ve maddeleri moleküler seviyede ayrıştırmak için kullanılır.

Moleküler elek daha büyük molekülleri küçük olanlardan ayırır. Mesela, su molekülleri 0,0193 nm’lik moleküler yarı çapa sahipken, bir aseton molekülü 0,308nm’lik yarı çapa sahiptir. Bu karışımı moleküler elekten geçirdiğimizi düşünürsek su moleküllerinin tutulduğu ve aseton moleküllerinin ayrıştırıldığı görülecektir.

Moleküler elekler ağırlıklarının yaklaşık %24’nü emebilirler.

Tankta depolanmış, %5-6 su oranına sahip solvent, içindeki su oranın sıfırlanması için, moleküler eleğe transfer edilir.

Moleküler Elekten geçirilen, içindeki su oranı sıfırlanmış Solvent, üretimde tekrar kullanmak için Tankta depolanır.