Category: Voc Solvent Geri Kazanım

  • Home
  • Categories
  • Voc Solvent Geri Kazanım

Voc Solvent Geri Kazanım

Solvent Geri Kazanım Tesisleri, Fabrika bacalarından atmosfere atılan solvent konsantrasyonu yüksek havanın bir fan yardımıyla solvent geri dönüşüm tesisine yönlendirilmesi ve bir dizi prosesden geçirilmesi sayesinde fabrikada kullanılarak atmosfere atılan solventin %90 nın geri kazanılmasını amaçlayan sistemlerdir.
Read More

Aktif Karbon Adsorpsiyon Sistemi

Aktif karbon adsorpsiyon sistemleri, atmosfere salınan kokuları ve silikatlar gibi işlenmesi zor olan belirli maddeleri azaltmak ve düşük konsantrasyondaki kirleticileri arıtmak için kullanılır. Aktif karbonlar doyduğunda, desorbe edilmeleri ve tekrar kurutulmaları gerekmektedir.
Read More

Distilasyon Sistemi

Farklı maddelerle karışım halinde ki Solventi ayrıştırmak için kullanılan sistemlerdir. Müşterinin gereksinimlerine göre tasarlanıp optimize edilebilir. Distilasyon, istenilen ürünlerin saflaştırılması (damıtma) ve sıvı karışımlarının ayrılmasında kullanılan en temel yöntemdir.
Read More

Solvent Susuzlaştırma Sistemi (Moleküler Elek)

Gazları veya sıvıları kurutmak veya emmek için kullanılan sistemlerdir. Genellikle zeolit denilen gözenekli malzemelerden yapılır ve maddeleri moleküler seviyede ayrıştırmak için kullanılır. Moleküler elek daha büyük molekülleri küçük olanlardan ayırır.
Read More

Borulu Eşanjör İmalatı

İki akışkan arasında ısı transferine yarayan araçlardır. Eşanjörün en önemli özelliği sıvı ya da gaz halindeki bu iki akışkanın birbirleri arasındaki ısı transferini sağlarken birbirlerine karışmasını engellemesidir. Eşanjör içerisinde kullanılan plakalar ya da ısı transfer yüzeyleri akışkanları hem birbirinden ayırır hem de ısı transferini sağlar. Bu transfer ısıtma, soğutma veya iki yönlü de olabilir.
Read More